gresdepernes lavoixdu nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/20 DE PERNES (PER6.20)

6/20 DE PERNES (PER6.20)

6/20 DE PERNES (PER6.20)

6/20 DE PERNES (PER6.20)

8/16 DE RECLINGHEM (REC8.16)

 

8/16 DE RECLINGHEM (REC8.16)

A gauche : humide,
A droite : sec

 

 

0/6 DE PERNES (PER0.6)

Terrain de pétanque

Les transports PARATRANS par la société MAN TRUCKS

sur le site :

Https://www.mantruckandbus.com/en/people/my-work-was-my-salvation.html